Pattogtass velünk!
24
Aug
2020
Pattogtass velünk!
Augusztus 24, hétfő  |  14:31

A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség pályázatot hirdet a sportág megismertetése és népszerűsítése céljából két kategóriában: rendezvények szervezése, valamint mobil kosárlabda palánkok ingyenes kihelyezése.
A Pályázati Felhívás alatt csatolva a Pályázati Adatlap, a Rendezvény szervezés támogatás szerződés minta, valamint a Mobil palánk használatba adási szerződés minta található.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Pattogtass velünk!”

a kosárlabda sportág népszerűsítése Baranya megyében

 

A sport, különösen a csapatsportágak kiemelkedő szerepet játszanak a testi és lelki egészség megőrzésében, az egészséges személyiség fejlődésében. Segítenek megismerni önmagunkat, leküzdeni az akadályokat és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportolók alkalmazkodni képes, sikeres, boldog felnőttekké váljanak.

A pályázat kiírója:   Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség (BMKSZ)

A pályázat célja: A kosárlabda sportág megismertetése és népszerűsítése Baranya megyében a gyermekek és a felnőttek, az épek és fogyatékkal élők körében egyaránt. A kosárlabda sportág bemutatása történhet

 • a hagyományos 5-5 elleni kosárlabda játék,
 • a kosárlabda 3x3 elleni változata,
 • a kerekesszékes kosárlabda játék

megismertetésével és népszerűsítésével.

Pályázni két kategóriában lehet:

 • Kosárlabda sportág megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatására.
 • Mobil kosárlabda palánkoknak a pályázókhoz rendeltetésszerű használatára történő ingyenes kihelyezésére.

Egy pályázó az egyes kategóriákra külön-külön és együtt is pályázhat.

A pályázók köre: Sportegyesületek, Baranya megyei települési önkormányzatok, általános- és középiskolák, Baranya megyében működő civil szervezetek, magánszemélyek.

Pályázati feltételek:

Pályázni a csatolt Pályázati Adatlap kitöltésével és benyújtásával lehet (papír alapon vagy elektronikusan) vagy a mellékelt  linken található google form kitöltésével (elektronikusan).

Rendezvény szervezés: https://forms.gle/rVVRrVfsMYeYtxc66

Mobil kosárlabda palánk kihelyezés: https://forms.gle/M3DGta73DXzc4Dmn7

Rendezvény esetén:

 • A tervezett rendezvénynek 2020. október 15. és 2021. október 14. közötti időtartamban kell megvalósulnia.
 • A megpályázható összeg 1-1 rendezvény esetében maximum: 100 000 Ft (bruttó).
 • Rendezvényre elnyert támogatás esetén az eseményről szóló kommunikációban a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetséget (illetve annak logoját), mint támogatót fel kell tüntetni.

Mobil palánkra történő pályázat esetén:

 • Egy pályázó maximum 2 db mobil kosárlabda palánkra pályázhat.
 • A mobil palánkok a BMKSZ tulajdonában maradnak, csak (ingyenes) használatra kerülnek határozatlan időre kihelyezve a pályázó szervezetekhez, magánszemélyhez.
 • A pályázaton nyertes a rendeltetésszerű használat mellett köteles az elvárható vagyonvédelemről (rongálás, eltűnés, stb.) gondoskodni.
 • Amennyiben a BMKSZ-nek saját rendezvénye lebonyolításához szüksége lesz a kihelyezett mobil palánkokra, úgy azt előzetes bejelentés és egyeztetés alapján a saját rendezvénye időtartamára visszaveszi.

Pályázat benyújtása:

 • Az elektronikus Pályázati Adatlap kitöltésével vagy
 • A Pályázati Adatlap elektronikus úton – a tárgy mezőben BMKSZ pályázat 2020. megjelölésével – a mksz_baranya@hunbasket.hu  e-mail címre beküldésével vagy
 • A Pályázati Adatlap papír alapon, nyomtatott formában postai úton (esetleg személyesen): 7621 Pécs Tímár u. 21-ben a BMKSZ irodájában történő leadással. A borítékra írják rá: BMKSZ pályázat 2020.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatok értékelése:

 • Az értékelés szempontjai: a Pályázati Adatlap kérdéseire adott válaszok minősége, a pályázó vállalásai (cél, célcsoport, hatás).
 • A pályázatokat a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség elnöksége értékeli és bírálja el a 2020. szeptemberi ülésén.
 • A pályázók ezt követően 5 napon belül (legkésőbb 2020. október 5-ig) a Pályázati Adatlapon megadott e-mail címen értesítést kapnak a döntésről.

A nyertes pályázókkal a BMKSZ támogatási szerződést köt a rendezvény megvalósítására, a támogatás elszámolásának feltételeiről, valamint ingyenes használatba adási szerződést a mobil kosárlabda palánkok megőrzésére és rendeltetésszerű használatára adására.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy a „Pattogtass velünk!” program megszervezése és lebonyolítása során és céljából a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség (7621 Pécs, Tímár u. 21.) adatkezelőként az alábbi adatokat kezeli a pályázó szervezetről vagy magánszemélyről: képviselő neve (csak szervezetnél), cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.§ (1) f) pontja alapján az adatkezelőnek a jelentkezések feldolgozásához és a program megszervezéséhez, illetve lebonyolításához fűződő jogos érdeke, illetve a program során az egyéni ábrázolás céljával készített fotók és videók esetén az érintett személyek hozzájárulása. Az adatokat a BMKSZ nem továbbítja, az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. Az érintettek a mksz_baranya@hunbasket.hu  e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, valamint gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogukat. Az érintettek jogaik megsértése esetén arra is jogosultak, hogy panaszt tegyenek egy felügyeleti hatóságnál; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).

Vármegyei szövetségek